Zestawienie: ETF-y na GPW – opis, opłaty i portfel pasywny

16 czerwca, 2022 , Przemek Wojewoda  
Przemek Wojewoda

Pierwszy ETF na GPW pojawił się w 2010 roku, a na dzień dzisiejszy, głównie dzięki BetaETF, na warszawskim parkiecie notowanych jest jedenaście ETF-ów. Celem tego zestawienia jest, abyś miał w jednym miejscu najważniejsze dane dotyczące wszystkich ETF-ów notowanych na GPW. Znajdziesz tutaj nie tylko parametry, ale dowiesz się czy warto we wspomniane ETF-y inwestować. Podam Ci także przykład pasywnego portfela zbudowanego z ETF-ów notowanych w Warszawie.

Założyłem, że konsekwentnie będę aktualizował poniższe zestawienie. Pomimo tego sugeruję, żebyś zawsze upewnił się co do aktualnych parametrów funduszu w KID oraz w karcie funduszu, dostępnych na stronie emitenta. Linki do dokumentów funduszu oraz informacje o indeksie znajdziesz na końcu opisu każdego ETF-a. 

W poniższym zestawieniu pojawia się kilka skrótów i pojęć, które są nieodłącznie związane z inwestowaniem w ETF-y.  Jeżeli jesteś początkującym inwestorem, to obejrzyj film o podstawowych pojęciach dotyczących ETF-ów i zajrzyj do przewodnika.

ETF czy FIZ

Zdecydowana większość funduszy notowanych na naszym lokalnym rynku jest od Agio TFI, które we współpracy z firmą Beta Securities udostępnia ETF-y pod marką BetaETF. Może być to dla Ciebie zastanawiające dlaczego w nazwie funduszy, w oficjalnych dokumentach, pojawia się skrót FIZ zamiast ETF. Patrząc pod kątem prawnym, fundusze od BetaETF to nie ETF-y, ale portfelowe fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), których certyfikaty są notowane na GPW. Z punktu widzenia użytkownika, działają natomiast jak ETF-y. Emitent musiał zwyczajnie dopasować się do polskiego prawa, które nie jest dostosowane do rynku ETF.

Czy warto inwestować w ETF-y notowane na GPW

Jak to w inwestowaniu bywa, wszystko zależy od strategii inwestycyjnej. Jeżeli ją posiadasz, to znacznie łatwiej podejmuje się decyzje inwestycyjne. BetaETF dała polskim inwestorom unikalne możliwości inwestycyjne, gdyż stworzyła pierwsze produkty indeksowe na polskie lokalne indeksy. Między innymi są to mWIG40, sWIG80, WIGTech czy TBSP. Dzięki nim, poprzez fundusz pasywny, uzyskasz ekspozycję  na polskie spółki.

Fundusze na rynki zagraniczne jak BetaETF S&P 500 Portfelowy FIZ oraz BetaETF Nasdaq 100 Portfelowy FIZ są zabezpieczone walutowo do złotówki. To również unikalna oferta, ale to czy warto je umieścić w portfelu inwestycyjnym, to już indywidualna decyzja każdego inwestora. Wracam do tematu pod koniec artykułu.

 Mamy też jedyny ETF na indeks polskich obligacji skarbowych TBSP, który doskonale może się sprawdzać jako stabilna część portfela inwestycyjnego. Zagraniczne fundusze obligacji nie mają zabezpieczenia do polskiego złotego, a to naraża inwestora na wysoką zmienność tej części portfela. Nie jest to pożądane, gdyż obligacje mają ograniczać zmienność i stabilizować portfel inwestycyjny.

W porównaniu do rynków zagranicznych, takich jak Niemcy czy Wielka Brytania, znajdziemy na GPW zaledwie garstkę funduszy. Dla porównania, we Frankfurcie, na rynku Xetra, notowanych jest obecnie ponad 2200 produktów indeksowych. Nie ma się co dziwić, gdyż niemiecki rynek jest największym w Europie.

 Co więcej, ETF-y notowane na GPW są drogie w porównaniu do stawek europejskich, gdzie TER wynosi średnio ok. 0,2%.  W mojej ocenie, nie wynika to z chciwości firm zarządzających aktywami, ale z wielkości polskiego rynku ETF oraz ze świadomości inwestorów. Zgromadzone pod zarządzaniem aktywa na GPW są bardzo małe w porównaniu do funduszy notowanych na zagranicznych giełdach, a zarządzający przecież muszą z czegoś finansować swoją działalność.

Z jednej strony, opłaty pobierane od aktywów są stosunkowo wysokie w porównaniu do funduszy notowanych za granicą, jednakże koszty transakcyjne na GPW będą zwykle mniejsze niż na rynku zagranicznym. Dodatkowo, zainwestujesz w nie przez każdy rachunek maklerski i nie będziesz ponosić kosztów przewalutowania. To, wraz z ceną pojedynczych certyfikatów sprawia, że próg wejścia na rynek jest bardzo niski. Cena pojedynczego ETF-a na GPW zaczyna się od kilkudziesięciu złotych. 

Dostępne rynki

ETF-y notowane na GPW dają inwestorowi ekspozycję na rynek polski, amerykański oraz niemiecki. Dzięki temu, można zbudować szeroko zdywersyfikowany portfel, który zapewni różnorodność geograficzną, sektorową oraz walutową. Przykładowy, pasywny portfel inwestycyjny odszukasz na końcu artykułu. Na poniższej ilustracji znajduje się lista ETF-ów notowanych na GPW, pod kątem rynku, na którym pozwalają inwestować.

rynki polski zagraniczny niemiecki etf na gpw

Rynek polski

Rynek amerykański

Rynek niemiecki

BetaETF
WIG 20TR

BetaETF mWIG 40TR

BetaETF
S&P 500

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF

BetaETF
sWIG 80TR

BetaETF WIGTech

Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Cell

BetaETF WIGshort

BetaETF
WIG 20Lev

BetaETF
NASDAQ 100

Cell

BetaETF TBSP

Cell
Cell
Cell

Gdzie inwestować w ETF-y notowane na GPW

Oferta domów maklerskich, które pozwolą Ci inwestować na GPW jest bardzo szeroka. Niemniej jednak uważam, że przy wyborze brokera do inwestowania w ETF-y należy wziąć pod uwagę poniższe dwa kryteria.

Pierwszy to koszty związane z transakcjami i prowadzeniem konta maklerskiego. Pieniądze zaoszczędzone na opłatach powiększają stopę zwrotu inwestycji, dlatego w Twoim interesie jest wybór możliwie najtańszego brokera.

Drugie kryterium to oferta funduszy ETF. Jeżeli chcesz zbudować pasywny portfel inwestycyjny lub inwestować aktywnie z wykorzystaniem funduszy ETF to proponuję, żebyś oprócz ETF-ów notowanych na GPW zwrócił uwagę na zagraniczne ETF-y notowane w Londynie, Amsterdamie czy Frankfurcie. Wspomniane fundusze dają znacznie szersze możliwości inwestycje przy niższych opłatach. Warto także upewnić się, że broker, którego wybierzesz ma w ofercie ETF-y w które chcesz zainwestować. 

Przykładowym brokerem, który spełnia powyższe kryteria jest Wealthseed. Mają nie tylko dostęp do ETF-ów notowanych na GPW, ale także największą w Polsce ofertę zagranicznych funduszy ETF. Obecnie jest to blisko 600 ETF-ów, które pozwolą Ci inwestować nie tylko w światowe akcje, obligacje, ale także metale szlachetne, nieruchomości czy kryptowaluty. Pod poniższym linkiem możesz zobaczyć szczegółową recenzję Wealthseed.

1. BetaETF WIG20TR

BetaETF WIG20TR, który jest notowany od 7.01.2019 r., replikuje indeks WIG20TR. Indeks obliczany jest od grudnia 2012 roku na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. WIG20TR jest indeksem dochodowym, co oznacza, że na jego wartość składają się zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend. Największe spółki w indeksie to PKO BP, Orlen, KGHM, PZU oraz Dino. 

Emitent

Typ funduszu

Replikowany indeks

Replikacja

TER

AgioFunds TFI

Akcji polskich

WIG20TR

Fizyczna

0,95%

Acc

Dist

Hedge

Waluta notowania

Ticker

ISIN

Akumulacja

(Acc)

Nie dotyczy

PLN

ETFBW20TR

PLBTETF00015

Ilustracja 1: Parametry BetaETF WIG20TR Portfelowy FIZ Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty funduszu oraz KID. Dane na 30.03.2022 r.

betaetf wig20tr alokacja sektorowa i największe spółki

Ilustracja 2: Alokacja sektorowa indeksu WIG20TR oraz dziesięć największych spółek w indeksie. Źródło: Karta funduszu BetaETF WIG20TR. Dane na 30.03.2022 r.

Dokumenty funduszu na stronie emitenta AgioTFI>>

Pełny opis indeksu WIG20TR na stronie GPW Benchmark>>

2. Lyxor DAX (DR) UCITS ETF

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF to jeden z pierwszych ETF-ów na GPW, który jest notowany od 31.05.2011 r. i replikuje niemiecki indeks DAX (Deutscher Aktienindex). Jest to indeks giełdowy, składający się z 40 największych niemieckich spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Jest to także indeks dochodowy, czyli uwzględnia nie tylko zmianę ceny, ale także dywidendy. Pojedyncza spółka może zajmować do 10% w indeksie. Obecnie największe spółki w indeksie to Linde, SAP, Siemens, Allianz oraz Airbus.

Rejestracja funduszu: Luxemburg.

Emitent

Typ funduszu

Replikowany indeks

Replikacja

TER

Lyxor AM

Akcji niemieckich

DAX

Fizyczna

0,15%

Acc

Dist

Hedge

Waluta notowania

Ticker

ISIN

Akumulacja

(Acc)

Nie 

PLN

ETFDAX

LU02526337545

Ilustracja 3: Parametry Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty funduszu oraz KID. Dane na 31.03.2022 r.

lyxor dax ucits etf dax notowany na GPW

Ilustracja 4: Alokacja sektorowa oraz 10 największych spółek w indeksie DAX. Źródło: Karta funduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF. Dane na 31.03.2022 r.

Dokumenty funduszu na stronie emitenta LYXOR>>

Pełny opis indeksu DAX na stornie dostawcy indeksu >>

3. BetaETF mWIG40TR

BetaETF mWIG40TR to jeden z pierwszych ETF-ów na GPW, który jest notowany od 05.09.2019 r. i śledzi lokalny indeks mWIG40.  Indeks obliczany jest od września 2017 roku, na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek z Głównego Rynku GPW. WIG40TR jest indeksem dochodowym, co oznacza, że na jego wartość składają się zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie nie może przekroczyć 10%. Największe pozycje w indeksie to ING Bank Śląski, Grupa Kęty, Kruk, Alior Bank oraz Millennium Bank,

Emitent

Typ funduszu

Replikowany indeks

Replikacja

TER

AgioFunds TFI

Akcji polskich

mWIG40TR

Fizyczna

(min 75%)

1,2%

Acc

Dist

Hedge

Waluta notowania

Ticker

ISIN

Akumulacja

(Acc)

Nie dotyczy

PLN

ETFBM40TR

PLBETF400025

Ilustracja 5: Parametry BetaETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty funduszu oraz KID. Dane na 30.03.2022 r.

BetaETF mWIG40 ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych

Ilustracja 6: Alokacja sektorowa indeksu mWIG40TR  oraz dziesięć największych spółek w indeksie. Źródło: Karta funduszu. Dane na 30.03.2022 r.

Dokumenty funduszu na stronie emitenta AgioTFI>>

Pełny opis indeksu mWIG40TR na stronie GPW Benchmark>>

4. BetaETF S&P 500

BetaETF S&P 500 jest notowany na GPW od 15.03.2021 r., i replikuje najpopularniejszy indeks S&P 500 czyli indeks pięciuset dużych spółek notowanych w USA. Dokładniej mówiąc, jest to indeks S&P 500 Net Total Return (NTR), który uwzględnia 30% podatek od dywidendy i 70% reinwestycję dywidendy. Pewną unikalną cechą ETF-ów od BetaETF jest zabezpieczanie ryzyka walutowego do złotówki. Replikacja indeksu odbywa się w sposób syntetyczny, z wykorzystaniem kontraktów futures.

Emitent

Typ funduszu

Replikowany indeks

Replikacja

TER

AgioFunds TFI

Akcji USA

S&P 500 NTR

Syntetyczna

0,7%*

Acc

Dist

Hedge

Waluta notowania

Ticker

ISIN

Akumulacja

(Acc)

TAK, do PLN

PLN

ETFBSPXPL

PLBETFS00017

Ilustracja 7: Parametry Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty funduszu oraz KID. Dane na 30.03.2022 r.

*Opłata za zarządzanie do końca czerwca 2022 r., ma wynosić 0%, TER uwzględnia pozostałe opłaty związane z prowadzeniem funduszu. Maksymalna opłata za zarządzanie, która jest składnikiem TER może wynosić do 0,9%. Więcej na temat opłat znajdziesz w poniższym artykule:

Beta ETF S&P 500 PLN hedged PFIZ notowany na GPW

Ilustracja 8: Alokacja sektorowa indeksu S&P 500 oraz dziesięć największych spółek w indeksie. Źródło: Karta funduszu Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged. Dane na 30.03.2022 r.

Dokumenty funduszu na stronie emitenta Agio TFI>>

Pełny opis indeksu S&P 500 na stronie dostawcy indeksu>>

5. Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Lyxor S&P 500 UCITS ETF, to drugi ETF na wyżej wspomniany indeks S&P 500. Notowany był znacznie wcześniej, bo już 31.05.2011 r. Śledzi on również wersję indeksu S&P 500 NTR, ale w przeciwieństwie do wyżej wspomnianego funduszu od BetaETF, wypłaca dywidendy i nie zabezpiecza ryzyka walutowego. 

Fundusz jest zarejestrowany w Luxemburgu. Ma to szczególne znaczenie pod kątem rozliczania dywidend. Mimo, że fundusz notowany jest na GPW, to ma zagraniczną rejestrację, więc samodzielnie będziesz musiał rozliczyć dywidendy. Więcej szczegółów na temat rozliczania podatków z dywidend oraz ETF-ów zagranicznych możesz znaleźć w poniższym artykule. 

Emitent

Typ funduszu

Replikowany indeks

Replikacja

TER

Lyxor AM

Akcji USA

S&P 500 NTR

Syntetyczna

0,09%

Acc

Dist

Hedge

Waluta notowania

Ticker

ISIN

Dystrybucyjny

Nie

PLN

ETFSP500

LU0496786574

Ilustracja 9: Parametry Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (Eur) Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty funduszu oraz KID. Dane na 31.05.2022 r.

Dokumenty funduszu na stronie emitenta Lyxor >>

Pełny opis indeksu S&P 500 na stronie dostawcy indeksu>>

6. BetaETF NASDAQ 100

BetaETF NASDAQ 100 jest notowany na GPW od 08.02.2021 r., i replikuje indeks technologiczny Nasdaq 100, czyli indeks stu największych niefinansowych spółek amerykańskich oraz zagranicznych notowanych na Nasdaq Stock Market. Indeks obliczany jest od 1985 roku, natomiast fundusz dokładnie śledzi Nasdaq 100 Net Total Return (NTR), który uwzględnia 30% podatek od dywidendy i 70% reinwestycję dywidendy.  Podobnie jak poprzedni fundusz, ten również zabezpieczony jest pod kątem ryzyka walutowego do złotówki. Replikacja indeksu odbywa się w sposób syntetyczny, z wykorzystaniem kontraktów futures.

Emitent

Typ funduszu

Replikowany indeks

Replikacja

TER

AgioFunds TFI

Akcji USA

Nasdaq 100 NTR

Syntetyczna

0,7%*

Acc

Dist

Hedge

Waluta notowania

Ticker

ISIN

Akumulacja

(Acc)

TAK, do PLN

PLN

ETFBNDXPL

PLBETFN00018

Ilustracja 10: Parametry Beta ETF Nasdaq 100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty funduszu oraz KID. Dane na 30.03.2022 r.

*Według KID z 31.03.2022 TER wynosi 0,7%.  Maksymalna opłata za zarządzanie, która jest składnikiem TER może wynosić do 0,9%. W karcie funduszu na 30.03.2022 r., jest informacja o TER 0% do końca 2021 r., co nie jest do końca spójne.

Beta ETF Nasdaq100 PLN-hedged PFIZ

Ilustracja 11: Alokacja sektorowa indeksu Nasdaq 100 oraz dziesięć największych spółek w indeksie. Źródło: Karta funduszu Beta ETF Nasdaq 100 PLN-Hedged. Dane na 30.03.2022 r.

Dokumenty funduszu na stronie emitenta Agio TFI>>

Pełny opis indeksu Nasdq 100 na stronie dostawcy indeksu>>

7. BetaETF WIGTech

BetaETF WIGTech jest notowany na GPW od 1.06.2021 r. Replikuje polski indeks technologiczny WIGtechTR.  Indeks WIGtechTR jest publikowany od 1 grudnia 2020 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek z branż obejmujących biotechnologię, gry, informatykę, telekomunikację oraz nowe technologie. WIGtechTR jest indeksem typu dochodowego, a więc uwzględnia zarówno zmiany ceny poszczególnych spółek, jak i dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%.

Emitent

Typ funduszu

Replikowany indeks

Replikacja

TER

AgioFunds TFI

Akcji polskich

WIGTech

Fizyczna

1,35%

Acc

Dist

Hedge

Waluta notowania

Ticker

ISIN

Akumulacja

(Acc)

Nie dotyczy

PLN

ETFBWTECH

PLBETWT00010

Ilustracja 12: Parametry Beta ETF WIGTech Portfelowy FIZ Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty funduszu oraz KID. Dane na 30.03.2022 r.

BetaETF WIGTech alokacja sektorowa i największe spółki GPW

Ilustracja 13: Alokacja sektorowa indeksu WIGTechTR oraz dziesięć największych spółek w indeksie. Źródło: Karta funduszu Beta ETF WIGTech. Dane na 30.03.2022 r.

Dokumenty funduszu na stronie emitenta Agio TFI>>

Pełny opis indeksu WIGTechTR na stronie GPW Benchmark>>

8. BetaETF sWIG80TR

BetaETF sWIG80TR notowany jest na GPW od 14.12.2021 r. Śledzi indeks sWIG80TR, czyli indeks 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. sWIG80TR obliczany jest od 2017 r., i jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z  tytułu dywidend. W indeksie sWIG80TR nie ma spółek z indeksów WIG20 i mWIG40. Nie znajdziesz tam także żadnych spółek zagranicznych notowanych jednocześnie na GPW i innych rynkach, których wartość rynkowa w dniu rankingu przekracza 100 mln euro. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%.

Emitent

Typ funduszu

Replikowany indeks

Replikacja

TER

AgioFunds TFI

Akcji polskich

sWIG80

Fizyczna (min 75%)

1,2%

Acc

Dist

Hedge

Waluta notowania

Ticker

ISIN

Akumulacja

(Acc)

Nie dotyczy

PLN

ETFBSW80TR

PLBSWTR00014

Ilustracja 14: Parametry Beta ETF sWIG80 Portfelowy FIZ Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty funduszu oraz KID. Dane na 30.03.2022 r.

BetaETF sWIG80TR ETF alokacja sektorowa i największe spółki GPW

Ilustracja 15: Alokacja sektorowa indeksu sWIG80TR oraz dziesięć największych spółek w indeksie. Źródło: Karta funduszu Beta ETF sWIG80 Portfelowy FIZ. Dane na 30.03.2022 r.

Dokumenty funduszu na stronie emitenta Agio TFI>>

Pełny opis indeksu sWIG80TR na stronie GPW Benchmark>>

9. BetaETF TBSP

BetaETF TBSP jest notowany od 17.01.2022 r., i  śledzi TBSP.Index - indeks polskich obligacji skarbowych. TBSP.Index jest indeksem dochodowym, uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym. Obecnie w indeksie znajduje się 16 pozycji.

Emitent

Typ funduszu

Replikowany indeks

Replikacja

TER

AgioFunds TFI

 Polskich obligacji skarbowych

TBSP

Fizyczna

0,55%

Acc

Dist

Hedge

Waluta notowania

Ticker

ISIN

Akumulacja

(Acc)

Nie dotyczy

PLN

ETFBTBSP

PLBTBSP00012

Ilustracja 16: Parametry Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty funduszu oraz KID. Dane na 30.03.2022 r.

Dokumenty funduszu na stronie emitenta Agio TFI>>

Pełny opis indeksu TBSP na stronie GPW Benchmark>>

10. BetaETF WIG20Lev

BetaETF WIG20Lev jest jednym z dwóch ETF-ów, obok BetaETF WIG20Short, który według mnie przeznaczony jest tylko do spekulacji. Rekomendowany okres inwestycji to tylko jeden dzień. ETF jest notowany od 25.02.2022 r., i śledzi indeks WIG20Lev, który jest obliczany od 4 maja 2009 roku. WIG20Lev jest indeksem pochodnym do indeksu WIG20, a jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20. Indeks WIG20Lev stanowi dźwignię w stosunku do indeksu WIG20 – podąża zgodnie z kierunkiem WIG20, ale z dwukrotnie większą siłą, tj. wzrost WIG20 o 1% powoduje wzrost WIG20Lev o 2% i odwrotnie, spadek WIG20 o 1% powoduje spadek WIG20Lev o 2%. Indeks jest replikowany syntetycznie, z wykorzystaniem kontraktów futures. Zanim zainwestujesz w ten ETF, sugeruję dobrze zrozumieć zasadę działania dźwigni w tym funduszu. 

Emitent

Typ funduszu

Replikowany indeks

Replikacja

TER

AgioFunds TFI

Akcji polskich

WIG20lev

Syntetyczna 

3,3%

Acc

Dist

Hedge

Waluta notowania

Ticker

ISIN

Akumulacja

(Acc)

Nie dotyczy

PLN

ETFBW20LV

PLBEW2L00019

Ilustracja 17: Parametry Beta ETF WIG20Lev Portfelowy FIZ Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty funduszu oraz KID. Dane na 30.03.2022 r.

Dokumenty funduszu na stronie emitenta Agio TFI>>

Pełny opis indeksu WIG20Lev na stronie GPW Benchmark>>


11. BetaETF WIG20Short

BetaETF WIG20Short notowany jest na GPW od 27.11.2019 r., i jest drugim ETF-em obok WIG20Lev, przeznaczonym do krótkoterminowej spekulacji. Podobnie jak w przypadku poprzednika, rekomendowany okres inwestycji to tylko jeden dzień. Będą w niego inwestować osoby, które wierzą w nadchodzące spadki na indeksie WIG20. ETF śledzi indeks WIG20Short, który jest indeksem pochodnym do indeksu WIG20. Indeks WIG20Short zachowuje się symetrycznie do indeksu WIG20 tzn. przy spadku WIG20 o 1% WIG20Short rośnie o 1%. Obliczany jest od 4 maja 2009 roku.

Emitent

Typ funduszu

Replikowany indeks

Replikacja

TER

AgioFunds TFI

 Akcji polskich

WIG20short

Syntetyczna 

3,3%

Acc

Dist

Hedge

Waluta notowania

Ticker

ISIN

Akumulacja

(Acc)

Nie dotyczy

PLN

ETFBW20ST

PLBETF200011

Ilustracja 18: Parametry Beta ETF WIG20Short Portfelowy FIZ Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty funduszu oraz KID. Dane na 30.03.2022 r.

Dokumenty funduszu na stronie emitenta Agio TFI>>

Pełny opis indeksu WIG20Short na stronie GPW Benchmark>>

Portfel pasywny z ETF-ów notowanych na GPW

Pasywny portfel inwestycyjny powinien być szeroko zdywersyfikowany. Czy można więc zbudować taki portfel z ETF-ów notowanych na GPW? Można, choć nie będzie on tak zdywersyfikowany jak portfel zbudowany z ETF-ów zagranicznych. Stany Zjednoczone stanowią obecnie ponad 60% światowego rynku akcji (Indeks MSCI ACWI), więc ETF na indeks największych amerykańskich spółek S&P 500 może z powodzeniem reprezentować ten rynek.

ETF na niemiecki DAX może natomiast reprezentować europejski rynek akcji. Co prawda, w indeksie rynku europejskiego MSCI Europe, Niemcy są czwartym największym rynkiem, zaraz po Wielkiej Brytanii, Francji oraz Szwajcarii. Wybór mamy jednak ograniczony, a ekspozycja na DAX da inwestorowi szerszą dywersyfikację walutową, gdyż oprócz dolara amerykańskiego, w portfelu znajdzie się także euro. Ostatni element części akcyjnej portfela mogą zajmować ETF-y na rynek Polski, na indeks WIG20 oraz mWIG40.

Co natomiast znajdzie się w części obligacyjnej? Na ten moment inwestor ma tylko jeden, ale całkiem dobry wybór, czyli ETF na indeks TBSP od BetaETF. Istnieje także możliwość umieszczenia w części obligacyjnej nienotowanych obligacji skarbowych, indeksowanych inflacją (EDO). Poniżej przykładowy długoterminowy portfel pasywny o umiarkowanym ryzyku, w którym 60% stanowią akcje, a 40% obligacje. 

Potraktuj ten portfel jako inspirację oraz punkt wyjścia do budowy swojego portfela.

Globalny pasyny portfel ETF z funduszy na GPW Betatef Lyxor

Ilustracja 19: Przykładowy portfel 60/40 zbudowany z ETF na GPW. Źródło: opracowanie własne. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat budowy globalnie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, to obejrzyj poniższe nagranie.

Który ETF na S&P 500 notowany na GPW wybrać?

Jeżeli będziesz chciał umieścić w portfelu ETF na indeks S&P 500, to staniesz przed wyborem. Czy ma to być BetaETF S&P 500 czy Lyxor S&P 500 UCITS ETF. Który ETF jest lepszy? Odpowiedź, jak to zazwyczaj bywa, brzmi: to zależy. Fundusz od BetaETF ma zabezpieczone ryzyko kursowe do złotówki. W przypadku inwestowania długoterminowego takie zabezpieczenie nie jest potrzebne i stanowi zbędny koszt. Jeżeli natomiast inwestujesz na krótki, bądź średni termin, to wpływ ryzyka walutowego warto eliminować.

Lyxor jest znacznie tańszy, co w długim terminie znowu przemawia za wyborem ich funduszu. Należy jednak pamiętać, że wypłaca on regularnie dywidendy, które podlegają opodatkowaniu. Jeżeli chcesz żyć z odsetek, to może to mieć uzasadnienie. W przeciwnym razie dywidendy, które po opodatkowaniu wpłyną Ci na konto, będziesz musiał dalej reinwestować. To kolejny koszt. Nie stanowi to problemu, o ile dopłacasz kapitał do rachunku, bo wtedy reinwestowania dokonasz wraz z kolejnymi wpłatami.

BetaETF jest korzystniejszy podatkowo, gdyż reinwestuje dywidendy. Jakiego wyboru dokonać? Który będzie lepszy? Finalna decyzja będzie zależała od Twojej strategii inwestycyjnej oraz od tego, czy inwestujesz przez IKE czy IKZE. W ramach IKE/IKZE problem z opodatkowaniem dywidend wypłacanych przez Lyxor nie istnieje, ponieważ nie zapłacisz podatku. 

Na zakończenie

Zestawienie ETF-ów notowanych na GPW będzie konsekwentnie aktualizowane, przecież czekamy na kolejne ETF-y :-). A Ty inwestujesz w ETF-y na GPW, czy głównie w fundusze notowane na rynkach zagranicznych? Daj znać w komentarzu. 


5/5 (7)

Oceń proszę artykuł

O Autorze

Inwestor, pasjonat pasywnego inwestowania. Wojskowy kontroler ruchu lotniczego. Uwielbia podróże, lotnictwo i żeglarstwo.  

 • Lewarowane ETFy jak najbardziej mogą służyć do długoterminowego inwestowania. A na pewno dłużej niż jeden dzień. Dźwignia x2 jest dość niska.

 • Fajny materiał – dobry balans tj. profesjonalnie ale i przystępnie. Rzetelna praca. Fajnie się to czyta. Pozdrawiam!

 • Pojawił się Etcgldrmau, byłoby super poczytać podobny artykuł na jego temat. Albo dorzucić informacje tutaj.

 • Bardzo dobry artykuł, dużo wiadomości, nie potrafię zrozumieć jak działa mechanizm reinwestycji dywidend z ETFow. Przykładowo kupuje przez bossa dana liczbe ETF, których cena waha się niestannie. Przychodzi moment reinwestycji i gdzie te środki są wpacane. Zakup prowadzę w ramach IKE Bossa, wybacz za głupie pytanie 🙂

  • Cześć Michał! Nie ma głupich pytań 🙂 Jeżeli posiadasz ETF, który wypłaca dywidendę to trafi ona na Twoje konto (np. w Bossa) w postaci gotówki. Reinwestowanie dywidendy polega na tym, że za tą wspomnianą gotówkę kupujesz jednostki tego samego ETF-a, który wypłacił Ci dywidendę.
   Wygodniej jest posiadać ten sam ETF w wersji akumulującej dywidendy. Wtedy dywidendy są reinwestowane wewnątrz funduszu. Jest to wygodniejsze. Nie ponosisz dodatkowych kosztów prowizji. Jest to także korzystniejsze podatkowo o ile jest to zwykły rachunek maklerski.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Zastrzeżenia prawne:

  Informacje, przedstawione na stronie mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku. Publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny, a żadna z zawartych informacji nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, analiz finansowych, rekomendacji, w tym: inwestycyjnych, podatkowych, prawnych lub księgowych. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a inwestor podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

  >